Tietosuojaseloste

Rekisteri -ja tietosuojaseloste

Tämä on TampeRent Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.
Viimeisin muutos 23.6.2020

1. Rekisterinpitäjä

TampeRent Oy, Rastaantie 5, 35300 Orivesi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eero Manner, info@polarrent. fi, +358 405 139 000

3. Rekisterin nimi

TampeRent Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle syntyy henkilön omasta
suostumuksesta tai sopimuksesta, jossa rekisteröity on osapuolena tai asiakassuhteesta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden hoitaminen, palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen ja valvonta, asiakaspalvelun sujuvuuden varmistaminen, reklamaatioiden
käsittely, tilastointi, laskutustietojen säilyttäminen ja muut vastaavat käyttötarkoitukset.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, yritys/organisaatio, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
ajokortin tiedot (syntymäaika ja loppuosa, ajokorttiluokka, ajokortin voimassaoloaika), asiakkaan varauksen tiedot,
laskutustiedot, vuokratun auton sijaintitiedot, asiakkaan tietokoneen IP-osoite sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät
tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaalta varauskoneella tehdystä varauksesta, www-lomakkeella
lähetetystä viestistä, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai pikaviesti-sovelluksella, sosiaalisen media kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisesta, henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti/henkilökortti) ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaalta varauskoneella tehdystä varauksesta, www-lomakkeella
lähetetystä viestistä, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai pikaviesti-sovelluksella, sosiaalisen media kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisesta, henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti/henkilökortti) ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietojaan.

9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjausta

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus
tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.